ห้องพัก / Rooms

Pool Front

3,700.-

Deluxe Garden View

3,900.-

Family Villa

12,000.-

เงื่อนไขการเข้าพัก

การสำรองห้องพัก